रूपा इन्फोटेक अँण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला एम आय डी सी कडून नियमबाह्य पद्धतीने भूखंड वाटप - चौकशीची मागणी 


नवी मुंबई - महापे एमआयडीसी मधील रूपा इन्फोटेक अँण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.ली कंपनीला एमआयडिसीने नियमबाह्य पद्धतीने भूखंड वाटप केला असल्याचा ठपका ठेवत या प्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी एमआयडीसी कार्यालयाकडे लेखी निवेदनाद्वारे राजे प्रतिष्ठान कामगार सेनेचे ठाणे जिल्हा अध्यक्ष योगेश महाजन व प्रकाशझोत संघटनेचे अध्यक्ष विकास पाटील यांनी केली आहे.उद्योग विस्ताराच्या नावाखाली सदरील भूखंड देण्यात आला असून त्या ठिकाणी उद्योग न करता युनिट ची खरेदी विक्री व पोटभाड्याने व्यवहार सुरु असल्याची माहिती प्राप्त झाल्याने आपण तत्काळ चौकशी करून कार्यवाही करावी अशी मागणीही योगेश महाजन यांनी केली आहे.
                    रूपा इन्फोटेक अँण्ड इन्फ्रास्टक्चर प्रा.ली यांना उद्योग विस्तार अंतर्गत महामंडळाने टीटीसी औद्योगिक क्षेत्रातील एम.बी.पी जनरल ३१ क्षेत्र ८३०७ चौ.मी क्षेत्रफळाच्या भूखंड वाटपास मंजुरी दिलेली आहे.कंपनीने ने सादर केलेल्या प्रकल्प अहवालानुसार भूखंडावर आयटी /आयटीइस या प्रयोजनाकरिता जागेची मागणी केली आहे.या प्रकरणी महामंडळाच्या ०३.०६.२०१४ व २६.०९.२०१६ रोजी परिपत्रकान्वये भूखंड क्र.जनरल-३१ क्षेत्र ८३०७ चौ.मी. चे उद्योग विस्तारासाठी वाटप रूपा इन्फोटेक अँण्ड इन्फ्रास्टक्चर प्रा.ली यांना वाटपाबाबत निर्णय घेणेकरिता,भूखंड वाटप समितीच्या बैठकीत मंजुरी प्राप्त झालेली आहे.या बैठकीत डॉ. अनबलगन मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम आय डी सी मुख्यालय आणि अविनाश सुभेदार सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी प्रस्तावाला मंजुरी  दिलेली आहे असे कागदपत्रावरून निदर्शनास आले आहे. ज्याअर्थी उद्योग विस्ताराकरिता वाटप करावयाच्या भूखंडाचे बाबतीत परिपत्रकात नमूद केलेल्या मार्गर्दर्शक तत्वावर मूळ भूखंडावरील उद्योगाच्या विस्तारासाठी अतिरिक्त भूखंडाची मागणी करण्यात आली.परंतु ज्यावेळी अतिरिक्त भूखंडाची मागणी करण्यात आली त्यावेळी त्यात नियमबाह्य काम झालेले नसावे याची आपण चौकशी करणे ही प्रादेशिक अधिकारी यांची जबाबदारी आहे. त्यानुसार रूपा इन्फोटेक अँण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.ली यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावाची तपासणी करून उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी १ यांच्याकडे अपूर्ण टिपण्णी प्रादेशिक अधिकारी सतीश बागल यांनी सादर केलेली आहे.सदर टिपण्णीत तपशिलानुसार अनुक्रमणिका २० मध्ये पोटभाडेकरू ठेवला आहे.असा अभिप्राय नमूद केलेले आहे.कंपनीने अर्जात नमूद केलेले रूपा इन्फोटेक अँण्ड इन्फ्रा स्ट्रक्चर प्रा.ली टीटीसी औद्योगिक क्षेत्रातील एमबीपी  येथे भूखंड क्रमांक  १ एरिया १६२७१.५८ चौ.मीटर बीयुए ६६२७१.५८ चौ.मी नावे असून औद्योगिक विस्तार अंतर्गत भूखंड क्रमांक जनरल -३१ क्षेत्र ८३०७ चौ.मी ची मागणी करताना अपूर्ण माहिती महामंडळाला दिलेली आहे. प्रत्यक्षात रूपा इन्फोटेक प्रा ली चा उद्योग कोणता आहे  ज्या करीता उद्योग विस्तारा करिता अतिरिक्त भूखंडास ते  महामंडळाच्या धोरणा नुसार कसे पात्र आहेत ही माहिती प्रादेशिक अधिकाऱ्याने अहवाल स्पष्टपणे टिप्पणीत जाणूनबुजून नमूद केलेली नाही. असा संशय योगेश महाजन यांनी व्यक्त केला आहे.रूपा इन्फोटेक कंपनीने टीटीसी औद्योगिक क्षेत्रामध्ये एम.बी.पी.येथे भूखंड क्रमांक ए १ मधील भूखंडाचे डेव्हलपमेंट केल्यानंतर अनेक युनिटची विक्री केलेली असून युनिट पोटभाड्याने देखील दिलेली आहे असे समजले आहे.ज्याअर्थी महामंडळाचे परिपत्रकानुसार उद्योगविस्तार करण्यास जागेची आवश्यकता असल्यास विस्तार योजनेअंर्तगत अन्य भूखंड परिपत्रकानुसार देता येतो. परंतु सदर कंपनीने जर विकसित इमारती मधील युनिट पोटभाड्याने दिलेले असतील तर त्यांना उद्योग विस्तार अंतर्गत अन्य भूखंड देण्याचा प्रश्न उदभवत नाही.वास्तविक सदर कंपनी आय.टी.नियमानुसार उद्योग करीत नसून महामंडळाकडून भूखंड घेऊन प्रॉपर्टी डेव्हलप करणे व त्यानंतर युनिटची खरेदी विक्री करणे तसेच युनिट पोट भाड्याने देणे हा व्यवसाय करीत असल्याचा संशय प्रकाशझोत संघटनेने व्यक्त केला आहे.प्रादेशिक अधिकारी यांनी अपूर्ण अहवाल दिलेला असून रूपा इन्फोटेक अँण्ड इन्फ्रास्टक्चर प्रा.ली याना उद्योग विस्तार अंतर्गत भूखंडाचे वाटप कोणत्या निकषाच्या आधारे केला आहे याबाबत खुलासा करावा.अशी मागणी लेखी निवेदनाद्वारे राजे प्रतिष्ठान कामगार सेनेचे ठाणे जिल्हा अध्यक्ष योगेश महाजन व प्रकाशझोत संघटनेचे अध्यक्ष विकास पाटील यांनी केली आहे. 


Popular posts
नवीन कामगार नियमांना मान्यता, लाखो कामगारांचे हित (Code on Occupational Safety, Health and Working Conditions), 2020 या चौथ्या संहितेस राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता
Image
लहान कुटुंब नियमाचे उलंघन करणाऱ्या सर्व अग्निशमन अधिकाऱ्यांची चौकशी - अग्निशनम केंद्र प्रमुख
Image
प्रलंबित पगारवाढीवरून राज्यातील हजारो सुरक्षा रक्षक संभ्रमात , नेमकी दिशाभूल कोणाची संघटनांची कि शासनाची ?
Image
वाढत्या अनधिकृत बांधकामांच्या तक्रारीचा विभागवार आढावा मनपा आयुक्तांनी घ्यावा. तक्रार अर्जांच्या नावाखाली अतिक्रमण विभागातील अधिकाऱ्यांचा भ्रष्टाचार
Image
नवी मुंबई मनपा देशात स्वछ सर्वेक्षणात प्रथम येणार की भ्रष्टाचारात ? , सेवानिवृत्ती पूर्व मनपा उपायुक्तांचे मिशन भ्रष्टाचार ? , बदली, अतिक्रमण कारवाया न करण्याच्या सूचना, फक्त सेटलमेंट ?
Image